Prosument - program pilotażowy

W bieżącym roku uruchomiona została faza pilotażowa programu Prosument. Poziom dotacji będzie wynosił 20 % kosztów kwalifikowanych dla urządzeń wytwarzających ciepło czyli m.in. dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz  40 % dla urządzeń wytwarzających energię elektryczną czyli m.in. dla fotowoltaiki.

Faza pilotażowa będzie trwała od 2014 do 2015 roku i przeznaczono na nią 200 mln złotych z podziałem 100 mln na technologie wytwarzania ciepła i 100 mln na technologie wytwarzania energii elektrycznej.

W przypadku pomp ciepła poziom kosztów kwalifikowanych jest dość zróżnicowany i oscyluje pomiędzy 3000 zł/kW, a 8000 zł/kW W przypadku kolektorów słonecznych koszt kwalifikowany to 3500 zł/kW ((moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2).

W przypadku systemów fotowoltaicznych określono, że koszt kwalifikowany to 8000 zł/kWp dla instalacji o mocy poniżej 10 kW i 6000 zł/kWp dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW Przy czym jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej to maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5000 zł/kW

Konsumentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Co do kolejnych lat, czyli po 2015 roku, realizacja programu uzależniona będzie od wyników programu pilotażowego, zmian zachodzących na rynku, a także od zmian legislacyjnych.

Na podstawie: wnp.pl (ICh)


 

Szkolenie dla Handlowców - 26 luty 2014 r.

26 luty 2014 roku w siedzibie firmy odbyło się szkolenie dla 8 nowych Przedstawicieli Handlowych z zakresu instalacji solarnych, zarówno opartych na kolektorach słonecznych jak i na fotowoltaice.

Obecnie nasi Przedstawiciele są dostępni na terenie  Kościana, Szczecina,  Poznania, Konina, a także w północnej Wielkopolsce i na obszarze byłego województwa gorzowskiego i Pilskiego.


UWAGA! Nowe zasady przyznawania dotacji na kolektory słoneczne

 

Od 1 października 2013 NFOŚiGW zmieniło zasady w sposobie przyznawania wysokości dotacji na zakup instalacji solarnych. 

Aktualnie koszt kwalifikowany instalacji solarnej podlegający dotacji liczony jest od powierzchni czynnej kolektora (tzw. apretury).

Przykład obliczenia dotacji:

Kolektor próżniowy 22 rurowy:

Powierzchnia całkowita naszego kolektora wynosi: 3,61 m2
Powierzchnia czynna apertury tego kolektora wynosi: 2,70 m2
Wysokość kosztów kwalifikowanych w tym wypadku wynosi: 2,70 m2 x 2250 zł/m2 = 6075 zł,-  
związku z tym 45% dotacji będzie równe: 2773 zł,-.  


  

Szkolenie dla Handlowców - 4 lipca 2013 r.

4 lipca 2013 roku w siedzibie firmy odbyło się szkolenie dla 7 nowych Przedstawicieli Handlowych z zakresu instalacji solarnych. Szkolenie trwało ponad 6 godzin.

Obecnie nasi Przedstawiciele są dostępni na terenie aglomeracji Poznania , Konina, Szczecina, a także w północnej Wielkopolsce i na obszarze byłego województwa gorzowskiego.


 

Prezentacja kolektorów słonecznych - Suchy Las

W dniu 25 kwietnia 2013 roku odbyła się prezentacja na temat instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców miejscowości Suchy Las. 

Podczas prezentacji przedstawiono korzyści jakie niesie za sobą wykorzystanie energii słonecznej dzięki instalacjom solarnym. Uczestnicy oprócz uzyskania niezbędnych informacji dotyczących możliwości montażu kolektorów słonecznych w swoich domach mieli okazję skorzystania ze specjalnie przygotowanej promocji na zakup i montaż w postaci 10% rabatu.